About Us


       napisa garden เป็น boutique garden เราเป็นสวนพอเพียงขนาดเล็ก เราเป็นสวนที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เราเป็นสวนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

       เราเป็นธุรกิจครอบครัว เราอยู่ในธุรกิจปลูกต้นไม้ เรามีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสภาพแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและความสุนทรีแก่ผู้คนที่พบเห็น

       เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศเฉพาะต้นไม้บางชนิดที่เราปลูก จะต้องเชี่ยวชาญในการปลูกดูแลรักษาต้นไม้ในฟาร์ม การบริหารจัดการการขุดล้อม การขนส่ง การปลูกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการบริการ การแนะนำการดูแลรักษาหลังการส่งมอบ เพื่อรับประกันว่า ต้นไม้นั้นมีชีวิตได้สร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่เจ้าของอย่างยาวนาน

       เราภูมิใจที่ได้เป็นจุดเล็กๆในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่าย เป็นการทดแทนการบุกรุกป่า การตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการทำให้ระบบนิเวศน์ในป่าเปลี่ยนแปลงไปโดยการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่จากป่า อีกทั้งยังมีอัตราการตายที่สูงอันเนื่องมาจากวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ต้นไม้ที่ขุดล้อมมาได้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งก้านเป็นจำนวนมาก ดูไม่สวยไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับอยู่ในป่า ฟื้นตัวช้าเพราะอายุค่อนข้างมาก ผู้ซื้อขายถือได้ว่าเป็นส่วนหนี่งที่ส่งเสริมการทำลายป่าทางอ้อม เราไม่สนับสนุนการใช้ต้นไม้ผิดประเภทมาใช้งาน

       เราเชื่อมั่นว่างานของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สินค้า บริการ และการดูแลรักษาที่ดี จะทำให้ลูกค้าได้รับความสุขกับงานของเรา ด้วยความรัก ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนานที่เรามี จะทำให้เราประสบความสำเร็จในพันธกิจที่เรายึดมั่น คือ Best quality , Great selection , Reasonable price , Super service และ Pro care

       เรามีจุดเริ่มต้นจากการที่หุ้นส่วนเจ้าของ มีความชอบปลูกต้นไม้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก มีความฝันต่างๆนาๆกับดอกไม้พรรณไม้ ได้มีประสบการณ์การปลูกเลี้ยงดูแลพรรณไม้ชนิดต่างๆมาอย่างยาวนาน เมื่อเติบโตได้สนใจพรรณไม้บางชนิดเป็นพิเศษ จนในปีพ.ศ. 2538 มีโอกาสได้เข้าอบรมการปลูกเลี้ยงต้นปาล์มประดับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพันธุ์ปาล์มหลายๆท่าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจสีเขียวแห่งนี้

       หลังจากนั้นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพันธุ์ปาล์มจากต่างประเทศ จนได้เริ่มทดลองปลูกพันธุ์ปาล์มชนิดต่างๆด้วยตัวเองอยู่หลายปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อศึกษาทดลอง รวมทั้งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี จนเรามั่นใจว่าธุรกิจสีเขียวนี้จะเป็นธุรกิจอนาคตของเรา เราจึงตัดสินใจสร้างสวนของเราเองขึ้นมาในปี พ.ศ. 2545

       เราวางแผนเลือกปลูกอินทผาลัมใบเงิน ( Phoenix sylvestris ) เป็นไม้หลักเริ่มแรก ด้วยว่าเป็นไม้ประดับจัดสวนที่มีศักยภาพทางการตลาดมากที่สุดชนิดหนึ่งและเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญจากที่ได้คลุกคลีศึกษาทดลองอยู่เป็นเวลานานพอสมควร ในระหว่างที่ดำเนินการปลูกอินทผาลัมใบเงินนั้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 7-8 ปีจึงจะได้ขนาดต้นที่เหมาะสม ก็ได้ปลูกต้นลีลาวดี ( Plumeria ) เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นไม้ดอกหอมยืนต้นที่ให้สีสันกับสวนและเข้าได้ดียิ่งกับไม้ตระกูลปาล์ม รวมทั้งอินทผาลัมใบเงินด้วย

       ล่าสุดได้เริ่มทดลองปลูกอินทผาลัมกินผล ( Phoenix dactylifera ) ที่สนใจมาเป็นเวลายาวนาน ได้ค้นคว้าหาความรู้จนได้เริ่มปลูกในช่วงฝนนี้แล้ว อีก 2-3 ปีถึงน่าจะมีข้อสรุปถึงผลผลิตที่ได้

       นอกจากพรรณไม้ต่างๆที่กล่าวมาแล้ว เราก็ปลูกพรรณไม้อีกหลายชนิด ที่ชอบก็มีไม้ตระกูลปาล์มชนิดต่างๆ เช่น ตระกูลอ้ายหมี ( Copernicia ) ที่โตช้ามากแต่สวยมีเสน่ห์ ส่วนพรรณไม้อีกตระกูลที่เราชอบเป็นการส่วนตัว เป็นไม้สะสมและเป็นที่ต้องการของนักเลงต้นไม้จากทั่วโลก กลุ่มหนึ่ง คือไม้ตระกูลปรง โตช้ามาก หายากมาก มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเฉพาะต้นปรงจากแอฟริกา ตัวอย่างที่เราปลูกมากว่า 10 ปี เช่น Encephalartos ferox , E. hildenbrandtii และ E. trispinosus เป็นต้น