Phoenix sylvestris อินทผาลัมใบเงิน

เราวางแผนเลือกปลูกต้นอินทผาลัมใบเงิน (Phoenix sylvestris) เป็นหลักเริ่มแรกด้วยว่าเป็นไม้ประดับยืนต้นตระกูลปาล์มที่ตลาดมีศักยภาพเป็นไม้ จัดสวนที่เหมาะใช้งานมากที่สุดชนิดหนึ่งเราได้วางระบบการสร้างสวนการปลูกที่ ทันสมัยเพื่อสะดวกในการดูแลจัดการอย่างมีประสิทธิภาพใช้ปุ๋ยเคมีและยาเท่าที่ จำเป็นเพื่อกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยจนได้ผลผลิตพร้อมจำหน่ายในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เรายังจำหน่ายต้นกล้าเพาะเมล็ดที่พร้อมปลูกด้วย ลักษณะภูมิทัศน์ และลักษณะประจำพันธุ์ต้นอินทผาลัมใบเงิน( Phoenix sylvestris )

  • เป็นไม้ประดับตระกูลปาล์มที่นิยมกันแพร่หลายทั่วโลก รูปทรงเป็นสากล
  • เป็นไม้ยืนต้นมีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นเดี่ยว ใบย่อยเป็นใบขนนกอ่อนช้อย
  • ขนาดความสูง 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 25-35 ซม.
  • สวยสง่า มีสไตล์ รูปทรงมีเอกลักษณ์ ยิ่งโตยิ่งสวย
  • เหมาะกับสวนสมัยใหม่ เรียบ ง่าย มีเสน่ห์ แบบ modern tropical
  • ตัดแต่งกาบใบได้หลายรูปแบบ สวยงามไม่เหมือนใครและช่วยรักษากาบไม่ให้ผุ
  • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง
  • ทนต่อภูมิอากาศ ไม่ว่าจะร้อน หนาว และยังทนลมแรงได้ดีอีกด้วย
  • ปลูกได้ดีในดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว หรือดินเค็มตามแถบชายทะเล
  • มีแต่รากฝอยขนาดเล็ก ไม่ทำลายโครงสร้างอาคาร หรือรั้ว ควรมีระยะห่าง 1 ม.ขึ้นไป
  • ใบไม่ร่วง ตัดแต่งใบปีละครั้ง ต้องระมัดระวังหนามในการตัดแต่งใบ
  • ทรงพุ่มค่อนข้างคงที่ โตเฉพาะความสูง ไม่แผ่ขยายออกทางด้านกว้าง
  • โตช้า ความสูงโดยเฉลี่ยปีละ 20-30 ซม. อายุยืนยาวได้หลายสิบปี
  • ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด โดยธรรมชาติรูปทรงแต่ละต้นจึงแตกต่างกันไปบ้าง
  • ปลูกให้เป็นระเบียบ เรียงเป็นแถว แต่ละต้นควรห่าง 4 ม.ขึ้นไป
  • ปลูกเป็นกลุ่มให้ร่มเงา ควรปลูก 3 , 5 หรือ 7 ต้น ระยะห่าง 3 ม.ขึ้นไป
  • รูปทรงต้นคล้ายน้ำพุ มีความเชื่อเรื่องโชคลาภ เสริมบารมี
  • แมลงศัตรูที่สำคัญ คือ ด้วงแรด และ แมลงดำหนาม สามารถดูแลและป้องกันได้


Phoenix sylvestris

Common name : Toddy palm, Wild date palm, Silver Date palm
Origin : India

Landscape Characteristics
Size : Mature specimens trunk of 50 feet with 20 feet canopy spread
Drought Tolerance : High
Soil Requirement : Wildly adaptable, Does best with even moisture
Light Requirement : Full sun
Nutritional Requirement : Moderate
Uses : Specimen tree
Human Hazards : Spiny
Major Pest problems : Some insect , Controllable

Morphology ( Identifying Characteristics )
Habit : Solitary ; canopy of 100 leaves
Trunk : Single upright with full canopy
Leaf Type : Pinnately compound, Induplicate
Leaf Size : 9-12’long , leaflets .5-1.5’ long , 1” wide
Flower Color : White
Fruit Size : 1” long
Fruit Color : Orange-yellow, ripening to reddish purple

picture1
picture2
picture2
picture2
picture2
picture2
picture3 picture5