การดูแลรักษาต้นอินทผาลัมใบเงิน(Phoenix sylvestris)

       จากการที่ทางเราสนใจปลูกเลี้ยงต้นอินทผาลัมใบเงินมากว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์จริงที่ปลูกเองรวมทั้งข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งจาก หนังสือในประเทศที่ยังมีไม่มากพอและหนังสือจากต่างประเทศ จาก website ต่างๆ จากการสอบถามครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและจากการ แลกเปลี่ยนกันกับผู้ปลูกเลี้ยงต้นไม้ตระกูลปาล์มหลายๆท่านจึงได้รวบรวม ข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและที่ปลูกเลี้ยงทั่วไป โดยเราแบ่งวิธีการดูแลรักษาเป็นหัวข้อย่อยๆ เช่นการให้น้ำ การให้ปุ๋ย การตัดก้านใบการตัดแต่งกาบใบและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การให้น้ำ
 • แนะนำให้รดน้ำ 1-2 ครั้งต่อวันตามความต้องการในช่วงแรกของการปลูก
 • หลังจากที่รากต้นไม้เดินได้ดีแล้ว การรดน้ำก็ลดความจำเป็น อาจจะรดน้ำเพียงอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นกับสภาพดิน สภาพแวดล้อม และความสะดวก
 • ต้นอินทผาลัมใบเงินเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีมาก แต่การได้รับน้ำสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงสวยงามได้เต็มศักยภาพ

การให้ปุ๋ย
 • โดยปกติต้นอินทผาลัมใบเงินสามารถเติบโตได้ดีในดินทั่วๆไปโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม
 • การใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ จะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ใส่เพียงปีละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอสำหรับสารอาหารให้พืชเติบโตแข็งแรงได้ดี
 • การใส่ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ครั้งละน้อยๆ ปีละ 1-2 ครั้ง ก็เพียงพอ แต่ไม่ได้มีความจำเป็นมากนัก

การตัดก้านใบ
 • ต้นอินทผาลัมใบเงินเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มที่ไม่ทิ้งก้านใบเอง แต่จะติดแน่นกับลำต้นไปจนกว่าจะแห้งและผุพังไปเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องกังวลที่จะต้องกวาดใบไม้
 • ควรตัดก้านใบที่แห้งหรือไม่ต้องการออก เพียงปีละ 1-2 ครั้ง ต้องระวังหนามเป็นพิเศษ

การตัดแต่งกาบใบ
 • การตัดแต่งกาบใบที่เป็นระเบียบจะดูสวยงาม และจะทำให้ผุพังช้าลง
 • การทาสีย้อมไม้เป็นทางเลือก เพื่อเพิ่มสีสรรให้สวยงามและยังช่วยให้กาบใบอยู่คงทนยาวนาน โดยไม่มีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของต้นไม้

การตกแต่งอื่นๆ
 • สามารถใช้ไม้เล็กๆเกาะลำต้น เช่น กล้วยไม้ เฟิร์น เป็นต้น ช่วยเพิ่มสีสัน ให้กับต้นไม้ แต่ต้องระมัดระวังความชื้นจากน้ำที่ใช้รดต้นไม้เหล่านั้น ทำให้กาบใบต้นอินทผาลัมใบเงินจะผุพังเร็วกว่าที่ควร
 • แนะนำให้ติดตั้งดวงไฟสปอร์ตไลท์ที่โคนต้น เพื่อสร้างสีสันยามค่ำคืน ได้บรรยากาศรีสอร์ท