Welcome to…     napisa garden

boutique garden with live sculpture
สวนทันสมัยด้วยประติมากรรมมีชีวิต

Highlight

     เราเป็นฟาร์มของต้นปาล์ม บ้านของต้นไม้
 • เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2545  ด้วยพื้นที่ขนาด 20 ไร่
 • ผืนดินอุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศเหมาะสม แวดล้อมด้วยสวนยางอันร่มรื่นเขียวขจี
 • ระบบการผลิตและการสร้างสวนสมัยใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ระบบการจัดการสวนแบบพอเพียง มีประสิทธิภาพ

Phoenix sylvestris ต้นอินทผาลัมใบเงิน

เราภูมิใจเสนออินทผาลัมใบเงินเป็นไฮไลท์สวน เป็นไม้ประธานประดับสวน
 • ขนาดความสูงลำต้น 2 เมตรขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์กลาง 25-35 ซม.
 • รูปทรงและลำต้นสวยงาม มีเอกลักษณ์ เป็นประติมากรรมมีชีวิต
 • ดูแลรักษาง่าย ใบไม่ร่วง เป็นไม้สากลที่นิยมทั่วโลก
 • ทนต่อภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมในเมืองได้ดี

Boutique garden สวนทันสมัยมีสไตล์

เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญเฉพาะ บริการปลูก สร้างสรรค์สวนให้ทันสมัย พร้อมการดูแลรักษาเอาใจใส่
 • เหมาะสมกับงานภูมิสถาปัตยกรรมแบบ formal เรียบ ง่าย มีเสน่ห
 • เป็นไม้ประธานประดับสวน ทันสมัยสไตล์ modern tropical
 • รับปรึกษาวางแผนการปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่
 • บริการดูแลรักษาต่อเนื่อง พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน